Start de proeftoets

Vul hieronder uw gegevens in en bekijk de demo van de IEP Eindtoets Engels of de IEP Advieswijzer.

Welke proeftoets wilt u maken?*


De IEP Eindtoets Engels
voor het basisonderwijs

In opdracht van het EP-Nuffic ontwikkelt Bureau ICE de eerste Eindtoets Engels die vanaf 23 mei 2016 afgenomen kan worden. Met deze eindtoets creëren we een meetmoment voor het bepalen van de uitstroomniveaus van leerlingen aan het eind van de basisschool om zo een effectieve doorstroom naar het voortgezet onderwijs te realiseren.

Lees meer

De IEP Advieswijzer voor
het basisonderwijs

De Advieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief vermogen (handen). De IEP Advieswijzer geeft een schooladvies en kan ondersteuning bieden om het schooladvies van een leerling goed, onderbouwd vast te stellen en te communiceren naar de leerling, ouders en het voortgezet onderwijs.

Lees meer